Для ієрейського облачення

ФІЛЬТР

Купони або панельки це відріз церковної тканини з зображенням певного розміру, що не повторюється. Використовуються для пошиття облачень ієреє без необхідності купляти додатково галуни та хрести.